Pistola unipodal isometrico 3

agachamento pistola