Pistola unipodal isometrico 1

agachamento pistola